Kiên định, dù rất lâu dài. Đến ngày giá rét, mới biết tùng bách chẳng chịu lụi tàn . Bạn nghĩ sao về câu này?

Từ khóa: Phong cách sống

Bạn viết câu này không đủ ý thì làm sao mà kêu người khác hiểu chứ? Câu chính xác đủ ý là: "Bậc quân tử như cây tùng, cây bách, cây mai sống giữa chốn rừng rậm thâm u, giá rét, chẳng có mấy bè bạn say sưa, cũng chẳng cầu được ai biết đến. Bình thường người ta say ngắm hoa thơm, cỏ lạ khoe sắc hương, cây tùng, cây bách chẳng ai nhớ đến. Nhưng khi thu tàn, đông đến, chỉ cây bách, cây tùng là “trơ gan cùng tuế nguyệt“, dẻo dai, kiên nhẫn, vững như bàn thạch, nửa tấc chẳng rời vậy."

Lưu ý chút nha, bạn muốn hỏi thì nên đặt câu hỏi đủ ý đã câu hỏi còn chơi viết cắt đầu, cắt đuôi thì ai mà hiểu. Bạn nói câu này về ý chí thì cũng không hẳn vì ý chí thì có lúc hừng hừng như lửa nhưng cũng có lúc chán nản nếu cứ vấp ngã liên tục. Họa hoằn lắm mới có 1 người bước ra từ những vấp ngã thôi bạn à.

Trả lời

Bạn viết câu này không đủ ý thì làm sao mà kêu người khác hiểu chứ? Câu chính xác đủ ý là: "Bậc quân tử như cây tùng, cây bách, cây mai sống giữa chốn rừng rậm thâm u, giá rét, chẳng có mấy bè bạn say sưa, cũng chẳng cầu được ai biết đến. Bình thường người ta say ngắm hoa thơm, cỏ lạ khoe sắc hương, cây tùng, cây bách chẳng ai nhớ đến. Nhưng khi thu tàn, đông đến, chỉ cây bách, cây tùng là “trơ gan cùng tuế nguyệt“, dẻo dai, kiên nhẫn, vững như bàn thạch, nửa tấc chẳng rời vậy."

Lưu ý chút nha, bạn muốn hỏi thì nên đặt câu hỏi đủ ý đã câu hỏi còn chơi viết cắt đầu, cắt đuôi thì ai mà hiểu. Bạn nói câu này về ý chí thì cũng không hẳn vì ý chí thì có lúc hừng hừng như lửa nhưng cũng có lúc chán nản nếu cứ vấp ngã liên tục. Họa hoằn lắm mới có 1 người bước ra từ những vấp ngã thôi bạn à.

Làm người cần kiên định vượt qua khó khăn thử thách với ý chí cương cường, quyết liệt. Sau nguy biến mới biết mình, biết người bản lãnh ra sao?

Lại mấy câu kiểu ngôn tình hả, nghe phát ớn...