Bạn nghĩ câu nói : Một con rồng không thể gầm lên nghĩa là nó đã chết có thật sự đúng?

Từ khóa: Phong cách sống

Hôm nay không biết hên xui kiểu gì mà chọn toàn câu hỏi người ẩn danh không thế này. Câu này với mình là kiểu 50/50. Giờ lật lại vấn đề nè lỡ con rồng ấy bị mắc cổ hay bị thương ở đâu đó đang thời kỳ dưỡng thương thì phải gì phải gầm hay rú. Cũng giống con người có lúc thành lúc bại. Sông có khúc người có lúc.

Trả lời

Hôm nay không biết hên xui kiểu gì mà chọn toàn câu hỏi người ẩn danh không thế này. Câu này với mình là kiểu 50/50. Giờ lật lại vấn đề nè lỡ con rồng ấy bị mắc cổ hay bị thương ở đâu đó đang thời kỳ dưỡng thương thì phải gì phải gầm hay rú. Cũng giống con người có lúc thành lúc bại. Sông có khúc người có lúc.

Cái này tùy con nhé. Rồng thì mình không biết, vì chưa nhìn thấy ngoài đời bao giờ. Còn ví dụ như con gà trống, mà không thể gáy nữa thì có thể coi như đã chết. Vì cái chức năng chính yếu nhất của nó, nó đã không còn thực hiện đc nữa. Thế thì nuôi nó chẳng khác gì không nuôi. Nó sống hay không cũng chả quan trọng nữa. Coi như chết. Theo quan điểm của mình là vậy.