Kinh tế Thái Lan

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

DU LỊCH Ngành công nghiệp du lịch của Thái Lan đã vượt qua tốt hơn cuộc khủng hoảng ngày 11/09/2001 so với nhiều nước trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Trong năm 2002, với sự thành lập Bộ Du lịch và Thể Thao, Thái Lan đẩy mạnh hơn nữa ngành kinh doanh quan trọng này. Giai đoạn sau ngày 11 tháng 9, Thái Lan có mức độ tăng trướng trung bình về số lượng khách du lịch cao hơn những nước châu Á khác, với hơn 7 triệu khách nước ngoài đến du lịch trong vòng 8 tháng đầu năm, gia tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Bất kể những mối đe dọa từ bên ngoài, Thái Lan vẫn đạt được chỉ tiêu tăng trưởng, tuy nhiên những cảnh báo về du lịch ban hành từ một số nước đã có ảnh hưởng nhẹ đến ngành du lịch trong nước với một số cuộc đình hoãn trong các tour du lịch. Những nước có nguồn khách du lịch bị ảnh hưởng nhiều nhất là Nhật Bản, Nam Phi, Úc, Singapore, Bồ Đào Nha và những quốc gia Trung Đông. Có 663 chuyến du lịch bị đình hoãn vào tháng 10, 1.541 chuyến vào tháng 11 và 1.703 chuyến vào tháng 12. Nhưng so với tỉ lệ tăng trưởng từng năm và tổng số khách đến đây trong những tháng cuối năm, số lượng đình hoãn đó không chi phối nhiều. Trước đó Tổng cục Du lịch đã dự kiến sẽ đạt mức 10,3 triệu lượt khách cho cả năm với số thu 320 tỉ bạt. Tổng Cục Du Lịch và Hiệp hội Khách Sạn Thái Lan đã thúc giục chính quyền ở đây ngăn chặn những ảnh hưởng tiêu cực do sự phát triển bên ngoài tác động đến ngành du lịch trong nước. Sự phục hồi chậm của ngành du lịch toàn cầu đã dẫn tới sự suy thoái trong ngành kinh doanh khách sạn ở Thái Lan trong 9 tháng đầu năm. Tỉ lệ phòng có khách thuê tụt xuống mức 69% so với 73% của cùng kỳ năm trước. Để phản ứng lại tình hình này, Bộ Du lịch Và Thể thao Thái Lan đã đưa ra một kế hoạch chế ngự khủng hoảng để đối phó với tình hình tương lai của ngành du lịch toàn cầu. Trong khi bộ phận đu lịch quốc tế theo đuổi hoạt động của mình thì bộ phận du lịch nội địa cũng triển khai tốt với những chiến dịch liên tục của Tổng Cục Du Lịch nhằm khuyến khích người dân Thái đi du lịch trong nước. Lợi nhuận thu được từ du lịch nội địa đạt được chỉ tiêu trong năm với mức 308 tỉ bạt, tăng 37,5% so với năm trước nhờ hiệu quả của chiến dịch quảng cáo cho du lịch nội địa. Dự kiến của Thái Lan là sẽ tiếp tục tăng thêm số lượng khách du lịch quốc tế đến đây. Những thị trường trọng điểm sẽ là Trung Quốc, Nhật và Trung Đông. Tổng Cục Du Lịch đặt mục tiêu biến Thái Lan thành “Thủ phủ Du lịch của châu Á”. Để hỗ trợ kế hoạch này, nhà nước Thái sẽ mời 1,500 nhà báo quốc tế đến thăm Thái Lan như là một phần của chiến dịch quan hệ quốc tế. Chiến dịch “Thái Lan Kỳ diệu: Hãy Thể nghiệm Sự Đa dạng Nơi đây” được triển khai với trọng tâm hướng vào khách từ các nước Trung Quốc, Nhật và Trung Đông. Nhà nước Thái đã để ra một ngân sách du lịch 3,3 tỉ bạt cho tiếp thị và 3,5 tỉ bạt cho việc phát triển du lịch, trong đó có việc bảo dưỡng các khu du lịch và các dịch vụ phục vụ du lịch. Trong khuôn khổ kế hoạch phát triển du lịch, Luật Du Lịch sẽ ra đời với tác dụng như một bản thiết kế cho ngành này, trong khi đó một cơ quan quốc gia cùng điều hành về du lịch sẽ được thành lập để điều phối việc sử dụng ngân sách trong các cơ quan nhà nước. Dưới Bộ Du Lịch và Thể Thao mới thành lập sẽ có 4 văn phòng chính: Văn phòng Bộ trưởng, Văn phòng Thư ký Thường trực, Văn phòng Phát triển Du lịch và Văn phòng Thể thao và Giải trí. Tổng Cục Du Lịch sẽ trở thành một đơn vị trực thuộc Bộ. Bộ này sẽ là cơ quan ban hành các quy định và tập trung vào việc phát triển những sản phẩm và dịch vụ du lịch. Tổng cục Du lịch lúc đó sẽ chỉ tập trung vào các hoạt động tiếp thị và quảng cáo.
Trả lời
DU LỊCH Ngành công nghiệp du lịch của Thái Lan đã vượt qua tốt hơn cuộc khủng hoảng ngày 11/09/2001 so với nhiều nước trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Trong năm 2002, với sự thành lập Bộ Du lịch và Thể Thao, Thái Lan đẩy mạnh hơn nữa ngành kinh doanh quan trọng này. Giai đoạn sau ngày 11 tháng 9, Thái Lan có mức độ tăng trướng trung bình về số lượng khách du lịch cao hơn những nước châu Á khác, với hơn 7 triệu khách nước ngoài đến du lịch trong vòng 8 tháng đầu năm, gia tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Bất kể những mối đe dọa từ bên ngoài, Thái Lan vẫn đạt được chỉ tiêu tăng trưởng, tuy nhiên những cảnh báo về du lịch ban hành từ một số nước đã có ảnh hưởng nhẹ đến ngành du lịch trong nước với một số cuộc đình hoãn trong các tour du lịch. Những nước có nguồn khách du lịch bị ảnh hưởng nhiều nhất là Nhật Bản, Nam Phi, Úc, Singapore, Bồ Đào Nha và những quốc gia Trung Đông. Có 663 chuyến du lịch bị đình hoãn vào tháng 10, 1.541 chuyến vào tháng 11 và 1.703 chuyến vào tháng 12. Nhưng so với tỉ lệ tăng trưởng từng năm và tổng số khách đến đây trong những tháng cuối năm, số lượng đình hoãn đó không chi phối nhiều. Trước đó Tổng cục Du lịch đã dự kiến sẽ đạt mức 10,3 triệu lượt khách cho cả năm với số thu 320 tỉ bạt. Tổng Cục Du Lịch và Hiệp hội Khách Sạn Thái Lan đã thúc giục chính quyền ở đây ngăn chặn những ảnh hưởng tiêu cực do sự phát triển bên ngoài tác động đến ngành du lịch trong nước. Sự phục hồi chậm của ngành du lịch toàn cầu đã dẫn tới sự suy thoái trong ngành kinh doanh khách sạn ở Thái Lan trong 9 tháng đầu năm. Tỉ lệ phòng có khách thuê tụt xuống mức 69% so với 73% của cùng kỳ năm trước. Để phản ứng lại tình hình này, Bộ Du lịch Và Thể thao Thái Lan đã đưa ra một kế hoạch chế ngự khủng hoảng để đối phó với tình hình tương lai của ngành du lịch toàn cầu. Trong khi bộ phận đu lịch quốc tế theo đuổi hoạt động của mình thì bộ phận du lịch nội địa cũng triển khai tốt với những chiến dịch liên tục của Tổng Cục Du Lịch nhằm khuyến khích người dân Thái đi du lịch trong nước. Lợi nhuận thu được từ du lịch nội địa đạt được chỉ tiêu trong năm với mức 308 tỉ bạt, tăng 37,5% so với năm trước nhờ hiệu quả của chiến dịch quảng cáo cho du lịch nội địa. Dự kiến của Thái Lan là sẽ tiếp tục tăng thêm số lượng khách du lịch quốc tế đến đây. Những thị trường trọng điểm sẽ là Trung Quốc, Nhật và Trung Đông. Tổng Cục Du Lịch đặt mục tiêu biến Thái Lan thành “Thủ phủ Du lịch của châu Á”. Để hỗ trợ kế hoạch này, nhà nước Thái sẽ mời 1,500 nhà báo quốc tế đến thăm Thái Lan như là một phần của chiến dịch quan hệ quốc tế. Chiến dịch “Thái Lan Kỳ diệu: Hãy Thể nghiệm Sự Đa dạng Nơi đây” được triển khai với trọng tâm hướng vào khách từ các nước Trung Quốc, Nhật và Trung Đông. Nhà nước Thái đã để ra một ngân sách du lịch 3,3 tỉ bạt cho tiếp thị và 3,5 tỉ bạt cho việc phát triển du lịch, trong đó có việc bảo dưỡng các khu du lịch và các dịch vụ phục vụ du lịch. Trong khuôn khổ kế hoạch phát triển du lịch, Luật Du Lịch sẽ ra đời với tác dụng như một bản thiết kế cho ngành này, trong khi đó một cơ quan quốc gia cùng điều hành về du lịch sẽ được thành lập để điều phối việc sử dụng ngân sách trong các cơ quan nhà nước. Dưới Bộ Du Lịch và Thể Thao mới thành lập sẽ có 4 văn phòng chính: Văn phòng Bộ trưởng, Văn phòng Thư ký Thường trực, Văn phòng Phát triển Du lịch và Văn phòng Thể thao và Giải trí. Tổng Cục Du Lịch sẽ trở thành một đơn vị trực thuộc Bộ. Bộ này sẽ là cơ quan ban hành các quy định và tập trung vào việc phát triển những sản phẩm và dịch vụ du lịch. Tổng cục Du lịch lúc đó sẽ chỉ tập trung vào các hoạt động tiếp thị và quảng cáo.