Văn học Việt Nam gồm có bao nhiêu tác gia ? Đó là những tác gia nào ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Văn học Việt Nam có 5 tác gia. Đó là những tác gia: Tác gia: • Hồ Chí Minh • Tố Hữu • Nam cao • Nguyễn Tuân • Xuân Diệu
Trả lời
Văn học Việt Nam có 5 tác gia. Đó là những tác gia: Tác gia: • Hồ Chí Minh • Tố Hữu • Nam cao • Nguyễn Tuân • Xuân Diệu