Lá Diêu Bông là lá gì?

  1. Kiến thức chung

Lá diêu bông có phải là loại lá dùng để nấu canh "tập tành" cùng với rau Má, Bồ ngót mà nhiều nơi thường ăn để giải nhiệt về mùa hè?

Từ khóa: 

kiến thức chung

Không phải đâu. Không có loài cây nào là cây Diêu bông vì vậy không có lá để nấu canh “tập tàng”. Chính thi sĩ Hoàng Cầm đã nói rõ đấy chỉ là một cái tên mà nhà thơ đất quan họ này đã ngẫu hứng đặt ra mà thôi.
Trả lời
Không phải đâu. Không có loài cây nào là cây Diêu bông vì vậy không có lá để nấu canh “tập tàng”. Chính thi sĩ Hoàng Cầm đã nói rõ đấy chỉ là một cái tên mà nhà thơ đất quan họ này đã ngẫu hứng đặt ra mà thôi.