Làm báo miễn phí nhưng vẫn có lợi nhuận?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Báo miễn phí sống chủ yếu nhờ quảng cáo. Sự phổ biến của kiểu báo này là một mảnh đất tốt lành để các nhà quảng cáo tìm đến. Thu nhập từ quảng cáo ở báo PTIT 57 miễn phí đã tăng 1,5% trong một năm và 22,6% trong vòng 5 năm (theo Hiệp hội báo chí thế giới). Quảng cáo là đứa con tinh thần của báo phát không. Sự xuất hiện của báo đọc nhanh miễn phí và phát với số lượng lớn là cơ hội để giới lười đọc báo tiếp cận một cách rộng rãi, nhanh chóng, dễ dàng, ít tốn kém (so với truyền hình, internet…) Các tờ báo phát không này chủ yếu sống bằng quảng cáo. Quan hệ giữa báo miễn phí đọc nhanh và quảng cáo là hình thức cộng sinh. Trong các tờ báo đọc nhanh thành công nhất về mặt quảng cáo là tờ Express với lượng phát hành 150.000 bản mỗi số và tỉ lệ quảng cáo lúc nào cũng chiếm 50% số trang. Đối với những tờ báo lớn đây là con số mơ ước... Nhiều hãng kinh doanh báo miễn phí đã có doanh thu khổng lồ từ việc kinh doanh thị trường chứng khoán. Như vậy dù phát không những vẫn sẽ có lợi nhuận thậm chí lợi nhuận cao nếu nó thực sự thu hút độc giả. Vấn đề ở đây là tờ báo phải sinh động, thông tin phong phú, hấp dẫn độc giả. Người đứng đầu Hiệp hội báo chí thế giới (WAN) đặt tại Paris phát biểu: “Báo chí đang tiếp tục tiến bước trong quá trình khai thác hàng loạt những kênh phân phối mới bắt từ những tờ báo miễn phí hàng ngày. Chúng đang chứng tỏ sức bật không thể tưởng tượng được để chống lại sự tấn công dữ dội của hàng loạt các cuộc cạnh tranh về truyền thông”. Tập đoàn Metro International của Thụy Điển có trụ sở đặt ở Anh là tập đoàn đi đầu trong trào lưu báo miễn phí. Ngay sau khi ra đời Metro đã được độc giả hưởng ứng nhiệt liệt và nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường tại một số quốc gia thậm chí những quốc gia có nền báo chí phát triển như Mỹ. Hiện nay con số các quốc gia mà Metro có mặt là 25. Metro có mặt ở khắp mọi nơi với số độc giả mà khiến tất cả các tờ báo khác phải mơ ước. Trong đó 40% số độc giả là dưới 30 tuổi. Những con số thống kê này đã làm cho tất cả các tòa soạn phải giật mình. Và đến mùa thu 2002 đã có khoảng chục tờ báo đọc nhanh miễn phí được phát hành.
Trả lời
Báo miễn phí sống chủ yếu nhờ quảng cáo. Sự phổ biến của kiểu báo này là một mảnh đất tốt lành để các nhà quảng cáo tìm đến. Thu nhập từ quảng cáo ở báo PTIT 57 miễn phí đã tăng 1,5% trong một năm và 22,6% trong vòng 5 năm (theo Hiệp hội báo chí thế giới). Quảng cáo là đứa con tinh thần của báo phát không. Sự xuất hiện của báo đọc nhanh miễn phí và phát với số lượng lớn là cơ hội để giới lười đọc báo tiếp cận một cách rộng rãi, nhanh chóng, dễ dàng, ít tốn kém (so với truyền hình, internet…) Các tờ báo phát không này chủ yếu sống bằng quảng cáo. Quan hệ giữa báo miễn phí đọc nhanh và quảng cáo là hình thức cộng sinh. Trong các tờ báo đọc nhanh thành công nhất về mặt quảng cáo là tờ Express với lượng phát hành 150.000 bản mỗi số và tỉ lệ quảng cáo lúc nào cũng chiếm 50% số trang. Đối với những tờ báo lớn đây là con số mơ ước... Nhiều hãng kinh doanh báo miễn phí đã có doanh thu khổng lồ từ việc kinh doanh thị trường chứng khoán. Như vậy dù phát không những vẫn sẽ có lợi nhuận thậm chí lợi nhuận cao nếu nó thực sự thu hút độc giả. Vấn đề ở đây là tờ báo phải sinh động, thông tin phong phú, hấp dẫn độc giả. Người đứng đầu Hiệp hội báo chí thế giới (WAN) đặt tại Paris phát biểu: “Báo chí đang tiếp tục tiến bước trong quá trình khai thác hàng loạt những kênh phân phối mới bắt từ những tờ báo miễn phí hàng ngày. Chúng đang chứng tỏ sức bật không thể tưởng tượng được để chống lại sự tấn công dữ dội của hàng loạt các cuộc cạnh tranh về truyền thông”. Tập đoàn Metro International của Thụy Điển có trụ sở đặt ở Anh là tập đoàn đi đầu trong trào lưu báo miễn phí. Ngay sau khi ra đời Metro đã được độc giả hưởng ứng nhiệt liệt và nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường tại một số quốc gia thậm chí những quốc gia có nền báo chí phát triển như Mỹ. Hiện nay con số các quốc gia mà Metro có mặt là 25. Metro có mặt ở khắp mọi nơi với số độc giả mà khiến tất cả các tờ báo khác phải mơ ước. Trong đó 40% số độc giả là dưới 30 tuổi. Những con số thống kê này đã làm cho tất cả các tòa soạn phải giật mình. Và đến mùa thu 2002 đã có khoảng chục tờ báo đọc nhanh miễn phí được phát hành.