Làm cách nào để bản thân mình vượt qua được những nỗi sợ hãi và ám ảnh đến từ quá khứ?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

chào bạn! bình tĩnh và đối diện với nỗi sợ.. đối mặt với nó, không trốn tránh..cảm nhận cảm xúc lúc ấy.. viết nhật ký.. tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ nỗi sợ ấy từ đâu ra, nguyên nhân xảy ra nỗi sợ ấy.. và sửa chữa nó từ cái gốc trc.. 

Trả lời

chào bạn! bình tĩnh và đối diện với nỗi sợ.. đối mặt với nó, không trốn tránh..cảm nhận cảm xúc lúc ấy.. viết nhật ký.. tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ nỗi sợ ấy từ đâu ra, nguyên nhân xảy ra nỗi sợ ấy.. và sửa chữa nó từ cái gốc trc..