Làm sao để bảo vệ được tài khoản cá nhân khỏi bị hack?

  1. An ninh mạng

Từ khóa: 

an ninh mạng

Có thói quen đổi mật khẩu, mật khẩu mạnh để không dễ bị đoán

List friend (Facebook) nên kết bạn với những ai quen biết, để sau này bị các minh tài khoản thì dễ vượt qua

Hạn chế chia sẻ tài khoản, mk cho người khác

Khi nhận các tệp tin lạ không rõ nguồn thì không nên mở (có nguy cơ virus ẩn )

Cài đặt các bảo mật đầy đủ cho tài khoản(email, sđt, thông tin câu hỏi bảo mật, người liên hệ thân thiết khi cần lấy tài khoản khẩn )

Hạn chế dùng email, facebook login vào nhưnǵ ứng dụng, trang web không nguồn gốc (nói cach khác là không an toàn) nếu lỡ rồi thì vào cái đặt xoá những cái liên kếtă ứng dụng, trang web đó......

Trên đây là kinh nghiệm cuả mình

#Friendlyme

Trả lời

Có thói quen đổi mật khẩu, mật khẩu mạnh để không dễ bị đoán

List friend (Facebook) nên kết bạn với những ai quen biết, để sau này bị các minh tài khoản thì dễ vượt qua

Hạn chế chia sẻ tài khoản, mk cho người khác

Khi nhận các tệp tin lạ không rõ nguồn thì không nên mở (có nguy cơ virus ẩn )

Cài đặt các bảo mật đầy đủ cho tài khoản(email, sđt, thông tin câu hỏi bảo mật, người liên hệ thân thiết khi cần lấy tài khoản khẩn )

Hạn chế dùng email, facebook login vào nhưnǵ ứng dụng, trang web không nguồn gốc (nói cach khác là không an toàn) nếu lỡ rồi thì vào cái đặt xoá những cái liên kếtă ứng dụng, trang web đó......

Trên đây là kinh nghiệm cuả mình

#Friendlyme

Mật khẩu mạnh
Lập nhiều tườg lửa