Làm sao để có bạn gái lý lưởng?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

bạn gái

,

phong cách sống

Thế theo bạn thé nào là " một bạn gái lý tưởng" ?

Trả lời

Thế theo bạn thé nào là " một bạn gái lý tưởng" ?

Phải đẹp trai như trư thì mới có bạn gái lý tưởng nhé,Hằng Nga đó,hihi

Đẹp trai

Có tiền và thật nhiều tiền