Bạn nghĩ sao về các chương trình quản trị viên tập sự (management trainee) của các tập đoàn lớn?

  1. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

quản trị viên tập sự

,

management trainee

,

tập đoàn

,

hướng nghiệp

Mời bạn lắng nghe chia sẻ từ Chuyên gia Trần Huyền (phút 29:31) nhé, mong rằng bạn sẽ tham khảo được những gợi ý hữu ích từ Chuyên gia.

Trả lời

Mời bạn lắng nghe chia sẻ từ Chuyên gia Trần Huyền (phút 29:31) nhé, mong rằng bạn sẽ tham khảo được những gợi ý hữu ích từ Chuyên gia.