1. Lập trình

Làm sao để detect được ứng dụng của mình đã bị gỡ trên iOS?

Trên Android tôi đang sử dụng Firebase để tracking lượt cài đặt và gỡ bỏ ứng dụng (app_remove). Với iOS thì firebase không hỗ trợ tracking số lượt gỡ. Có cách nào để biết ứng dụng của mình đã bị gỡ ra trên máy iPhone không các bạn?

Từ khóa: app, ios, lập trình