Làm sao để giỏi tiếng anh?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

cần xem phim phụ đề tiếng anh, tìm người nước ngoài để nói tiếng anh, cần đọc báo và tài liệu tiếng anh thường xuyên
Trả lời
cần xem phim phụ đề tiếng anh, tìm người nước ngoài để nói tiếng anh, cần đọc báo và tài liệu tiếng anh thường xuyên
Cần phải giao tiếp và sử dụng thường xuyên