Làm sao để hát hay?

  1. Âm nhạc

Từ khóa: 

âm nhạc

Pải học bạn ak.

Ng có năg khiếu thì học ít

Ng ko có năg khiếu thì học nhiều

Trả lời

Pải học bạn ak.

Ng có năg khiếu thì học ít

Ng ko có năg khiếu thì học nhiều

Phải học