"Một túp lều tranh hai trái tim vàng" có tồn tại ở đời thực ko mà nếu có thì họ có tht sự hạnh phúc..?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

mình nghĩ rằng điều đó vẫn còn tồn tại đấy bạn, còn hạnh phúc thì phải mong chờ vào hai con người trong túp lều tranh kia.

Trả lời

mình nghĩ rằng điều đó vẫn còn tồn tại đấy bạn, còn hạnh phúc thì phải mong chờ vào hai con người trong túp lều tranh kia.

Ko có týp lều tranh vì bjo toàn nhà xây bằg gạch vữa

Hai trái tim vàg thì có...