Làm sao để tránh/ giảm đau tay khi học guitar?

  1. Sức khoẻ

  2. Âm nhạc

Mình mới đi học guitar vài bữa nên giờ các ngón tay đau quá, ai chỉ mình cách đối phó với vấn đề này với :(

Từ khóa: 

guitar

,

sức khoẻ

,

âm nhạc

Bạn thử xem dây nilon vs dây thép loại dây nào hợp (đỡ đau tay hơn) thì dùng. Dây nilon thì to hơn, bấm mạnh dễ đau tay, nhưng dây thép thì mảnh hơn nên cắt sâu vào da hơn.

Mình hồi tập thì thấy dây nilon đỡ đau hơn, vì mình vọc guitar cũng nhiều trước khi tập nên bấm dây ko quá mạnh.

Mà chỉ 3 hôm quen rồi là nó hết đau thôi.

Với tập thì tay bấm hợp âm bấm hết móng tay đi nhé, tay kia dùng phím hoặc móng giả cũng đỡ đau móng hơn đấy :D

Thêm 1 cái nữa là lên dây vừa vừa thôi, nói chung toàn bộ thấp hơn vài nốt để dây không quá căng, lúc quen rồi thì lên đúng nốt, chứ đúng nốt dây căng lắm, mới tập hay bấm mạnh, ko đau tay mới lạ :))

Trả lời

Bạn thử xem dây nilon vs dây thép loại dây nào hợp (đỡ đau tay hơn) thì dùng. Dây nilon thì to hơn, bấm mạnh dễ đau tay, nhưng dây thép thì mảnh hơn nên cắt sâu vào da hơn.

Mình hồi tập thì thấy dây nilon đỡ đau hơn, vì mình vọc guitar cũng nhiều trước khi tập nên bấm dây ko quá mạnh.

Mà chỉ 3 hôm quen rồi là nó hết đau thôi.

Với tập thì tay bấm hợp âm bấm hết móng tay đi nhé, tay kia dùng phím hoặc móng giả cũng đỡ đau móng hơn đấy :D

Thêm 1 cái nữa là lên dây vừa vừa thôi, nói chung toàn bộ thấp hơn vài nốt để dây không quá căng, lúc quen rồi thì lên đúng nốt, chứ đúng nốt dây căng lắm, mới tập hay bấm mạnh, ko đau tay mới lạ :))