Làm sao để trị mất gốc môn sinh?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

môn sinh học

,

giáo dục

Học lại từ đầu bạn nhé. Bạn phải có đam mê học hỏi và yêu thích nó trước đã. Nó sẽ giúp bạn dễ học hơn. Bắt đầu từ thực vật, rồi đến động vật, tiếp theo đến con người và những kiến thức phức tạp hơn. Học nên liên hệ thực tế, tìm những ví dụ minh họa sinh động và theo sơ đồ tư duy.
Trả lời
Học lại từ đầu bạn nhé. Bạn phải có đam mê học hỏi và yêu thích nó trước đã. Nó sẽ giúp bạn dễ học hơn. Bắt đầu từ thực vật, rồi đến động vật, tiếp theo đến con người và những kiến thức phức tạp hơn. Học nên liên hệ thực tế, tìm những ví dụ minh họa sinh động và theo sơ đồ tư duy.
Học lại từ căn bản thôi :3

đọc lại sách bạn nhé

Học lại từ đầu