Lúc tớ tỏ tình với cậu ấy cũng là lúc tớ biết cậu ấy thích người khác, bây giờ chúng tớ không nói chuyện với nhau nữa. Làm ntn để cải thiện mối quan hệ ấy?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Cậu đợi qua một thời gian, trong thời gian này cứ yên lặng, nếu có việc cần thì vẫn giao tiếp bình thường. Làm như thế cậu ấy sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Nên mối quan hệ sẽ được cải thiện

Trả lời

Cậu đợi qua một thời gian, trong thời gian này cứ yên lặng, nếu có việc cần thì vẫn giao tiếp bình thường. Làm như thế cậu ấy sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Nên mối quan hệ sẽ được cải thiện