1. Kiến thức chung

Làm sao để Việt Nam cạnh tranh và vượt trội Indonesia, Malaysia, Singapore, và Thái Lan trong việc thu hút nhân tài của Đông Nam Á?

Từ khóa: kiến thức chung

Thu hút nhân tài ở mảng nào hở bạn ? Mình cùng nhau làm rõ để có được những ý tưởng trả lời tốt hơn.

Trả lời

Thu hút nhân tài ở mảng nào hở bạn ? Mình cùng nhau làm rõ để có được những ý tưởng trả lời tốt hơn.