Làm sao để xác định được xu hướng tính dục của mình?

  1. Giới tính

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

giới tính

,

tâm sự cuộc sống

Để xác định được xu hướng tính dục của mình điều đầu tiên bạn cần hiểu Xu hướng tính dục là gì và có những dạng xu hướng tính dục nào để đối chiếu với bản thân.
Xu hướng tính dục (Sexual Orientation): là một tập hợp những cảm giác thu hút về mặt cảm xúc, cơ thể/hoặc tình cảm của một cá nhân đối với người khác. Cũng giống như bản dạng giới, xu hướng tính dục là một yếu tố ăn sâu trong nhận thức mỗi người.
- Là một yếu tố trong tính dục, thể hiện ở sự hấp dẫn có tính bền vững về cảm xúc, tình dục hoặc tình cảm hướng tới người cùng giới, khác giới hay cả hai. Xu hướng tính dục của một người không nhất thiết trùng với hành vi tình dục của người đó. (Từ khác: khuynh hướng tính dục, thiên hướng tính dục)
- Một người có thể yêu người khác giới, yêu người cùng giới, yêu cả hai giới, yêu nhiều giới ngoài nam và nữ, chỉ yêu nhưng không có hấp dẫn tình dục, hoặc không yêu lẫn không có hấp dẫn tình dục với bất kì giới nào.
https://cdn.noron.vn/2022/08/06/823316942936041220304131290387181365362688n-1659783249.jpg
- Những dạng xu hướng tính dục thường gặp bao gồm:
  • Dị tính (Heterosexual): Có sự hấp dẫn với người khác giới với mình.
  • Đồng tính (Homosexual): Có sự hấp dẫn với người cùng giới với mình.
  • Song tính (Bisexual): Có thể yêu một người mà người đó có thể là nam hoặc nữ đều được.
- Ngoài ra, bạn có thể chọn dùng bất kỳ tên gọi hoặc thuật ngữ nào khác mà bạn cho rằng sẽ phản ánh đúng nhất xu hướng tính dục của mình, ví dụ như: toàn tính (pansexual), vô tính (asexual), queer,....
Trả lời
Để xác định được xu hướng tính dục của mình điều đầu tiên bạn cần hiểu Xu hướng tính dục là gì và có những dạng xu hướng tính dục nào để đối chiếu với bản thân.
Xu hướng tính dục (Sexual Orientation): là một tập hợp những cảm giác thu hút về mặt cảm xúc, cơ thể/hoặc tình cảm của một cá nhân đối với người khác. Cũng giống như bản dạng giới, xu hướng tính dục là một yếu tố ăn sâu trong nhận thức mỗi người.
- Là một yếu tố trong tính dục, thể hiện ở sự hấp dẫn có tính bền vững về cảm xúc, tình dục hoặc tình cảm hướng tới người cùng giới, khác giới hay cả hai. Xu hướng tính dục của một người không nhất thiết trùng với hành vi tình dục của người đó. (Từ khác: khuynh hướng tính dục, thiên hướng tính dục)
- Một người có thể yêu người khác giới, yêu người cùng giới, yêu cả hai giới, yêu nhiều giới ngoài nam và nữ, chỉ yêu nhưng không có hấp dẫn tình dục, hoặc không yêu lẫn không có hấp dẫn tình dục với bất kì giới nào.
https://cdn.noron.vn/2022/08/06/823316942936041220304131290387181365362688n-1659783249.jpg
- Những dạng xu hướng tính dục thường gặp bao gồm:
  • Dị tính (Heterosexual): Có sự hấp dẫn với người khác giới với mình.
  • Đồng tính (Homosexual): Có sự hấp dẫn với người cùng giới với mình.
  • Song tính (Bisexual): Có thể yêu một người mà người đó có thể là nam hoặc nữ đều được.
- Ngoài ra, bạn có thể chọn dùng bất kỳ tên gọi hoặc thuật ngữ nào khác mà bạn cho rằng sẽ phản ánh đúng nhất xu hướng tính dục của mình, ví dụ như: toàn tính (pansexual), vô tính (asexual), queer,....