"Con người béo lên nhiều, công trình xây dựng nhiều, ô tô, tàu hoả sản xuất nhiều... thì trọng lượng của trái đất có tăng lên không"?

  1. Khoa học

  2. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

khoa học

,

hỏi xoáy đáp hay

Không. Mọi nguyên vật liệu con người đang sử dụng hiện nay đều đến từ chính Trái Đất. Nên chỗ này to thì ắt chỗ khác phải nhỏ lại. Chưa kể con người phát triển còn làm Trái Đất vơi đi do phóng tàu vũ trụ đã đưa vật chất trên Trái Đất vào không gian ấy.
Ngoài ra, khối lượng Trái Đất cũng có thay đổi do sự thất thoát của khí quyển vào không gian cũng như 1 lượng bụi vũ trụ từ ngoài không gian rơi vào Trái Đất. Nhưng khối lượng này khá nhỏ so với khối lượng Trái Đất nên ko đáng kể.
Trả lời
Không. Mọi nguyên vật liệu con người đang sử dụng hiện nay đều đến từ chính Trái Đất. Nên chỗ này to thì ắt chỗ khác phải nhỏ lại. Chưa kể con người phát triển còn làm Trái Đất vơi đi do phóng tàu vũ trụ đã đưa vật chất trên Trái Đất vào không gian ấy.
Ngoài ra, khối lượng Trái Đất cũng có thay đổi do sự thất thoát của khí quyển vào không gian cũng như 1 lượng bụi vũ trụ từ ngoài không gian rơi vào Trái Đất. Nhưng khối lượng này khá nhỏ so với khối lượng Trái Đất nên ko đáng kể.