Làm sao để xin lỗi ba mẹ?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Bước 1: Về nhà

Bước 2: Nói con xin lỗi ba mẹ

----------------------

Ba mẹ cũng chỉ cần chúng ta làm như vậy thôi thì họ đã tha thứ cho mọi lỗi lầm của chúng ta rồi.

Trả lời

Bước 1: Về nhà

Bước 2: Nói con xin lỗi ba mẹ

----------------------

Ba mẹ cũng chỉ cần chúng ta làm như vậy thôi thì họ đã tha thứ cho mọi lỗi lầm của chúng ta rồi.