Làm sao trường Phổ Thông Năng Khiếu (TP HCM) có thể liên lục có chất lượng đầu vào là top 1% của các tỉnh phía Nam trong 1 thời gian dài?

  1. Giáo dục

Có phải là do đề bài kiểm tra đầu vào hay, hay là vì danh tiếng trường đã thu hút tất cả những học sinh giỏi nhất nộp đơn, hay vì lí do nào khác?

Từ khóa: 

giáo dục

Theo khách quan, mình nghĩ lí do đầu tiên là ở đầu vào. Mình nhớ cách đây 7,8 năm trước khi thi tuyển sinh cấp 3 có tham khảo đề của Năng Khiếu thì thấy cách ra đề rất khác, mang tính chọn lọc cao. Riêng ở các đề thi chuyên mình đánh giá là phải có tầm và thực lực mới hoàn thành tốt.

Thứ hai theo mình biết thì các giảng viên ở trường NK đến từ trường Đại học Quốc gia TP.HCM, chẳng hạn chuyên văn sẽ được các giảng viên của Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn dạy, hay Toán, Hóa là của giảng viên Tự Nhiên điều phối. Điều này cũng là yếu tố khách quan vì cách dạy thoáng của các thầy cô đôi khi sẽ mang lại hiệu quả cao.

Trả lời

Theo khách quan, mình nghĩ lí do đầu tiên là ở đầu vào. Mình nhớ cách đây 7,8 năm trước khi thi tuyển sinh cấp 3 có tham khảo đề của Năng Khiếu thì thấy cách ra đề rất khác, mang tính chọn lọc cao. Riêng ở các đề thi chuyên mình đánh giá là phải có tầm và thực lực mới hoàn thành tốt.

Thứ hai theo mình biết thì các giảng viên ở trường NK đến từ trường Đại học Quốc gia TP.HCM, chẳng hạn chuyên văn sẽ được các giảng viên của Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn dạy, hay Toán, Hóa là của giảng viên Tự Nhiên điều phối. Điều này cũng là yếu tố khách quan vì cách dạy thoáng của các thầy cô đôi khi sẽ mang lại hiệu quả cao.