Làm thế nào để đá cầu tốt?

  1. Thể thao

Từ khóa: 

thể thao

Bạn ib cho mình nhé

Mình trong clb đá cầu

Trả lời

Bạn ib cho mình nhé

Mình trong clb đá cầu

Đá cầu là môn tt học đường gần gũi với hs
Bạn tập tâng cầu trước. Tâng cầu tốt sẽ giúp bạn làm chủ được quả cầu. Khi đó tự nhiên bạn sẽ đá cầu tốt lên.

Tập Và cố gắng

tập đá cầu