Làm thế nào để cầu mưa thành công?

  1. Tình yêu

  2. Tâm sự cuộc sống

Ý tui là cầu mưa thành công vào 14/2 mọi năm :v
Từ khóa: 

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

Mấy đứa FA do ý Trời thì rất dễ cầu mưa thành công vào ngày 14/2. Chỉ cần có bồ, rồi hẹn nhau đi chơi ngày 14/2 thì chắc chắn ngày đó sẽ mưa. Ế càng lâu, sẽ càng hiệu nghiệm. 😂😂
Trả lời
Mấy đứa FA do ý Trời thì rất dễ cầu mưa thành công vào ngày 14/2. Chỉ cần có bồ, rồi hẹn nhau đi chơi ngày 14/2 thì chắc chắn ngày đó sẽ mưa. Ế càng lâu, sẽ càng hiệu nghiệm. 😂😂
“Nắng mưa là chuyện của trời”, đó là quan điểm không sai và không ai phủ nhận. Con người trước đây phụ thuộc rất nhiều vào thiên nhiên, ngoài việc cầu cúng các vị thần và tổ chức các buổi cầu mưa thì chúng ta gần như bất lực trước sự bất thường của ông trời. 
🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Chưa mưa nhỉ? :v