Làm sao để viết mô tả sản phẩm chuẩn SEO?

 1. Marketing

 2. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Từ khóa: 

mô tả sản phẩm chuẩn seo

,

marketing

,

kinh doanh và khởi nghiệp

trước tiên bạn cần biết các yêu cầu của một bài chuẩn SEO nha:

 • Value: Viết hấp dẫn mang thông tin có giá trị hữu ích, đáp ứng được

mục đích của người đọc

 • Uniqueness: Đưa ra được điểm mới/góc độ độc đáo về chủ đề

 • Catch-Title: C9s một tiêu đề hấp dẫn cho bài viết

 • Sapo: Cung cấp Thông tin hữu ích ngay từ đầu bài viết làm cho người đọc muốn tiếp tục đọc nó

 • Paragraph: Chia thành các đoạn ngắn không quá 4 dòng

 • Headings: Sử dụng các tiêu đề phụ (sub-heading) để cấu trúc bài viết

 • Sử dụng các từ khóa và cụm từ quan trọng nhất trong bài viết ngay đoạn đầu tiên

 • Mật độ từ khóa được đề nghị từ 0,5 – 1.5%. Không lạm dụng từ khóa hoặc cụm từ khóa. Thêm chúng một cách tự nhiên trong toàn bộ văn bản theo mạch đọc tự nhiên của bài viết.

 • Bao gồm từ khóa chinh và cụm từ khóa quan trọng nhất trong Tiêu đề <H1>, và các tiêu đề con <H2>, <H3>

 • Làm nổi bật nội dung quan trọng có chứa từ khóa, cụm từ khóa bằng in đậm hoặc in nghiêng

 • Đúng ngữ pháp, không mắc lỗi chính tả.

 • Từ khóa cần trong câu cuối để nhấn mạnh lại 1 lần nữa.

Trả lời

trước tiên bạn cần biết các yêu cầu của một bài chuẩn SEO nha:

 • Value: Viết hấp dẫn mang thông tin có giá trị hữu ích, đáp ứng được

mục đích của người đọc

 • Uniqueness: Đưa ra được điểm mới/góc độ độc đáo về chủ đề

 • Catch-Title: C9s một tiêu đề hấp dẫn cho bài viết

 • Sapo: Cung cấp Thông tin hữu ích ngay từ đầu bài viết làm cho người đọc muốn tiếp tục đọc nó

 • Paragraph: Chia thành các đoạn ngắn không quá 4 dòng

 • Headings: Sử dụng các tiêu đề phụ (sub-heading) để cấu trúc bài viết

 • Sử dụng các từ khóa và cụm từ quan trọng nhất trong bài viết ngay đoạn đầu tiên

 • Mật độ từ khóa được đề nghị từ 0,5 – 1.5%. Không lạm dụng từ khóa hoặc cụm từ khóa. Thêm chúng một cách tự nhiên trong toàn bộ văn bản theo mạch đọc tự nhiên của bài viết.

 • Bao gồm từ khóa chinh và cụm từ khóa quan trọng nhất trong Tiêu đề <H1>, và các tiêu đề con <H2>, <H3>

 • Làm nổi bật nội dung quan trọng có chứa từ khóa, cụm từ khóa bằng in đậm hoặc in nghiêng

 • Đúng ngữ pháp, không mắc lỗi chính tả.

 • Từ khóa cần trong câu cuối để nhấn mạnh lại 1 lần nữa.

Meta mình nhớ không nhầm thì thường trong khoảng 156 - 160 ký tự để người đọc không cảm thấy quá dài dòng mà vẫn được cung cấp đầy đủ thông tin, bị thu hút về sản phẩm thông qua nội dung có keyword (đừng lạm dụng nhiều quá, 1 keyword là tốt nhất).