Người bán hàng 1 phút- P2

  1. Sách

...Tôi tiếp tục với" Bán hàng cho chính mình" (1 phút tự quản lý)

  • Lập mục tiêu một phút

Viết ra giấy các mục tiêu (20% những công việc có thể đem lại 80% thành quả cuối cùng).

Thướng xuyên dành ra 1 phút để đọc đi đọc lại các mục tiêu của mình.

Mỗi lần đọc lại, tôi có cảm giac như các mục tiêu đó đã được hoàn thành.

--> Tôi thành công

  • Một phút khen ngợi bản thân

Thường xuyên dành ra 1 phút để" ghi nhận thành tích của bản thân" khi nhận thấy mình đang làm những việc đúng.

Tận hưởng cảm giác vui thích khi tự nhủ với bản thân về những gì mình đã làm được.

Cảm nhận sự hài lòng về bản thân mình

Nhắc nhở bản thân nên thường xuyên thực hiện 1 phút khen ngợi này.

Những mục tiêu chưa đạt được

--> Tôi thất bại

  • 1 phút khiển trách bản thân

Phê phán hành vi của mình khi nhận thấy hành vi đó chưa đúng.

Cảm nhận về những gì mình đã làm chưa đúng.

Luôn nhớ rằng những hành vi chưa đúng đó không liên quan đến con người tôi.

Tự hào rằng tôi xứng đáng có được những hành vi tốt như mong muốn.

Quyết tâm sẽ thay đổi những hành vi chưa đúng đó.

End.

Từ khóa: 

nghệ thuật

,

bán hàng

,

sách

,

sách