Làm thế nào để học tốt môn Hóa vô cơ 1?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Có nền tảng kiến thức đã học ở bậc phổ thông, chăm chỉ học bài, vẽ sơ đồ mindmap để dễ học thuộc và nhớ lâu hơn
Trả lời
Có nền tảng kiến thức đã học ở bậc phổ thông, chăm chỉ học bài, vẽ sơ đồ mindmap để dễ học thuộc và nhớ lâu hơn