Thạch Lam có những sáng tác nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

1. Gió lạnh đầu mùa (tập truyện ngắn, Nhà xuất bản Đời nay, 1937) 2. Nắng trong vườn (tập truyện ngắn, Nhà xuất bản Đời nay, 1938) 3. Ngày mới (truyện dài, Nhà xuất bản Đời nay, 1939) 4. Theo giòng (bình luận văn học, Nhà xuất bản Đời nay, 1941) 5. Sợi tóc (tập truyện ngắn, Nhà xuất bản Đời nay, 1942) 6. Hà Nội băm sáu phố phường (bút ký, Nhà xuất bản Đời nay, 1943) 7. Và hai quyển truyện viết cho thiếu nhi: Quyển sách và Hạt ngọc. Cả hai đều do Nhà xuất bản Đời Nay ấn hành năm 1940.
Trả lời
1. Gió lạnh đầu mùa (tập truyện ngắn, Nhà xuất bản Đời nay, 1937) 2. Nắng trong vườn (tập truyện ngắn, Nhà xuất bản Đời nay, 1938) 3. Ngày mới (truyện dài, Nhà xuất bản Đời nay, 1939) 4. Theo giòng (bình luận văn học, Nhà xuất bản Đời nay, 1941) 5. Sợi tóc (tập truyện ngắn, Nhà xuất bản Đời nay, 1942) 6. Hà Nội băm sáu phố phường (bút ký, Nhà xuất bản Đời nay, 1943) 7. Và hai quyển truyện viết cho thiếu nhi: Quyển sách và Hạt ngọc. Cả hai đều do Nhà xuất bản Đời Nay ấn hành năm 1940.