1. Kiến thức chung

Làm thế nào để khoá chỉnh sửa trang và cột của Drive Excel?

Từ khóa: excel, google drive, kiến thức chung

Đối với Google Sheets:

  • Để khoá chỉnh sửa trang, bạn chuột phải vào tên trang đó (ở góc dưới), chọn Protect Range (hoặc tiếng Việt là Bảo vệ trang tính) -> Nhìn sang góc phải thấy một cửa sổ mới, bạn chọn Set Permission (Đặt quyền) rồi làm theo hướng dẫn.
  • Tương tự, nếu bạn muốn khoá chỉnh sửa một cột thì bôi đen cột đó, chuột phải vào phần bôi đẹn, chọn Protect Range (Bảo vệ dải ô) nhé.

Trả lời

Đối với Google Sheets:

  • Để khoá chỉnh sửa trang, bạn chuột phải vào tên trang đó (ở góc dưới), chọn Protect Range (hoặc tiếng Việt là Bảo vệ trang tính) -> Nhìn sang góc phải thấy một cửa sổ mới, bạn chọn Set Permission (Đặt quyền) rồi làm theo hướng dẫn.
  • Tương tự, nếu bạn muốn khoá chỉnh sửa một cột thì bôi đen cột đó, chuột phải vào phần bôi đẹn, chọn Protect Range (Bảo vệ dải ô) nhé.