Làm thế nào để không sân si người khác?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Mình có một cô bạn giỏi hơn mình. Vẫn biết là mỗi người có một thế mạnh riêng, không nên so sánh ai giỏi hơn ai, chỉ cần tập trung phát triển bản thân là được. Nhưng nhiều lúc trong đầu mình vẫn ganh tị với bạn ấy, mình luôn cố gắng gạt bỏ suy nghĩ đó nhưng lâu lâu lại cứ cảm thấy thua kém :(( Mình cảm thấy mình thật xấu xa, vì thật sự cô bạn ấy rất tốt với mình :((

Các bạn có mẹo nhỏ nào để bản thân luôn có suy nghĩ tích cực và luôn nhớ tập trung vào bản thân không?

images (2)
Từ khóa: 

ghen tị

,

hỏi xoáy đáp hay

Chính xác như bạn nói là trước hết cần hiểu bản thân, mục tiêu của bản thân, con đường sẽ đi (Cái này xác định long term), hehe, tuy nhiên là con người đôi lúc không thể thoát khỏi so sánh, tự ti về bản thân nên lúc đó thì bản thân cần nhận thức để hiểu là mình đang bị rơi vào cảm giác ngắn hạn như thế và công việc tiếp theo sẽ là quay lại làm việc bởi lẽ lúc làm việc giúp ta lại tập trung vào bản thân, cảm giác đến gần hơn mục tiêu của mình.

Nói chung là trong bất kỳ hoàn cảnh nào mình cũng cố xác định rõ trạng thái đang tồn tại trong mình, chân thực và cố gắng khắc phục nó, không trốn tránh.

Trả lời

Chính xác như bạn nói là trước hết cần hiểu bản thân, mục tiêu của bản thân, con đường sẽ đi (Cái này xác định long term), hehe, tuy nhiên là con người đôi lúc không thể thoát khỏi so sánh, tự ti về bản thân nên lúc đó thì bản thân cần nhận thức để hiểu là mình đang bị rơi vào cảm giác ngắn hạn như thế và công việc tiếp theo sẽ là quay lại làm việc bởi lẽ lúc làm việc giúp ta lại tập trung vào bản thân, cảm giác đến gần hơn mục tiêu của mình.

Nói chung là trong bất kỳ hoàn cảnh nào mình cũng cố xác định rõ trạng thái đang tồn tại trong mình, chân thực và cố gắng khắc phục nó, không trốn tránh.