1. Kỹ năng mềm

Làm thế nào để nổi bật trước nhà tuyển dụng?

Ngoài việc phải tự tin hay phải dùng ngôn ngữ hình thể để thể hiện bản thân thì ứng cử viên còn cần làm gì để có thể nổi bật trước nhà tuyển dụng?

1.      Chấp nhận điểm yếu của bạn

Đừng xấu hổ về chúng. Ai cũng có điểm yếu và nếu bạn thể hiện cho nhà tuyển dụng là bạn nhận thức rõ về những điểm yếu đó và đang cố gắng cải thiện chúng thì sẽ là một điểm cộng cho bạn đấy.

2.      Tập trung vào người phỏng vấn thay vì chỉ tập trung vào bản thân bạn.

Bạn nên biết rằng nhà tuyển dụng đang đánh giá mọi cử động, biểu hiện và lời nói của bạn và bạn chỉ có thể thắng khi bạn biết ý nghĩa đằng sau những gì họ nói

3.      Tránh nói xấu ai đó

Nói xấu về sếp cũ của bạn hoặc bào chữa lí do kết quả công việc của bạn không đạt chỉ tiêu ở công ti cũ sẽ khiến nhà tuyển dụng có ác cảm với bạn, vì biết đâu sau này bạn lại nói xấu họ thì sao

4.      Phỏng vấn ngược lại nhà tuyển dụng

Một cuộc phỏng vấn là một buổi đối thoại 2 chiều. Vì vậy bạn cần đặt câu hỏi cho nhà tuyển dụng để biết liệu công ty có phù hợp với bạn hay không. Khi cuộc phỏng vấn kết thúc, hãy hỏi họ điều bạn muốn biết về công việc, ví dụ như bạn sẽ làm việc với sản phẩm nào hay bạn sẽ làm việc với ai. Việt đặt câu hỏi thông minh sẽ chứng tỏ bạn là một người chủ động nắm bắt công việc chứ không phải ai đặt đâu là ngồi đấy.

Còn đối với bạn, yếu tố nào là quan trọng nhất trong những điều trên? Làm sao để có thể thoải mái chia sẻ về điểm yếu của mình trước nhà tuyển dụng?

Từ khóa: phỏng vấn, tuyển dụng, phát triển bản thân, kỹ năng mềm