1. Phong cách sống

Làm thế nào để tập trung làm những việc cần và nên làm?

Hôm nay mình vô tình đọc câu hỏi :"Như thế nào là việc quen làm, thích làm so với việc cần làm, nên làm?", thế rồi giật mình khi mình có thấy sự khác biệt đó nhưng mình lại chưa có phương án để tập trung việc cần và nên làm để biến đó thành thói quen của mình.

Mình vẫn bị cuốn đi mỗi ngày bởi những việc quen làm, xử lý những vấn đề trước mắt mà chỉ khi sếp nhắc hay những lúc ngồi review lại chính mình thì tâm hối tiếc xuất hiện và mình mới quay lại những việc cần và nên làm.

Từ khóa: Phong cách sống

Mình nghĩ tốt nhất vẫn là lập ra To-do-list cho ngày hôm sau và các kế hoạch dài hạn. To-do-list cần có một cột kết quả ở cuối để cuối ngày bạn có thể nhận xét về công việc của chính bản thân mỗi ngày. Như vậy mỗi ngày bạn đều có thể tự nhìn nhận được hiệu quả làm việc của bạn và các công việc nào là cần thiết để điều chỉnh hành vi theo từng ngày. Chúc bạn thành công

Trả lời

Mình nghĩ tốt nhất vẫn là lập ra To-do-list cho ngày hôm sau và các kế hoạch dài hạn. To-do-list cần có một cột kết quả ở cuối để cuối ngày bạn có thể nhận xét về công việc của chính bản thân mỗi ngày. Như vậy mỗi ngày bạn đều có thể tự nhìn nhận được hiệu quả làm việc của bạn và các công việc nào là cần thiết để điều chỉnh hành vi theo từng ngày. Chúc bạn thành công

Thử đọc về sơ đồ này và apply mỗi ngày cho tới khi tạo thành thói quen.