Làm thế nào để tìm được Facebook của anh crush khi biết mỗi tên?

  1. Giới tính

Từ khóa: 

giới tính

Dùng thuyết âm mưu đi bạn. Tìm thêm một đầu mối nào khác để liên hệ, bạn của người đó, hoặc ít nhất là sđt hoặc email thì mới tìm đc Facebook chứ. Còn nếu bạn có thời gian rảnh thì cứ tìm tên, rồi dò ava, about của từng acc. Trường hợp crush của bạn không dùng fb hoặc fb ko cập nhật nhiều thì thua.
Trả lời
Dùng thuyết âm mưu đi bạn. Tìm thêm một đầu mối nào khác để liên hệ, bạn của người đó, hoặc ít nhất là sđt hoặc email thì mới tìm đc Facebook chứ. Còn nếu bạn có thời gian rảnh thì cứ tìm tên, rồi dò ava, about của từng acc. Trường hợp crush của bạn không dùng fb hoặc fb ko cập nhật nhiều thì thua.