Làm thế nào để tư duy môn Toán tốt ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

: Để tư duy Tốt môn Toán, trước tiên ta phải nắm vững được kiến thức cơ bản của môn này, sau đó vận dụng để xây dựng kiến thức tổng quát cho các dạng rồi đi đến nâng cao, rèn luyện khả năng ghi chép và ghi nhớ các bài tập
Trả lời
: Để tư duy Tốt môn Toán, trước tiên ta phải nắm vững được kiến thức cơ bản của môn này, sau đó vận dụng để xây dựng kiến thức tổng quát cho các dạng rồi đi đến nâng cao, rèn luyện khả năng ghi chép và ghi nhớ các bài tập