Làm thế nào khi bản thân quá yếu đuối?

  1. Tâm lý học

Mình không biết phải làm thế nào khi quá yếu đuối. Bản thân cũng đã tìm nhiều cách nhưng không được.

Từ khóa: 

tâm lý học

Chào bạn, bạn yếu đuối về thể chất hay tinh thần vậy?

Nếu về thể chất, bạn có thể tập luyện và cải thiện chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng.

Còn về tinh thần, bạn có thể đang thiếu mục đích sống, hoặc môi trường sống hiện nay của bạn đang tác động đến bạn. Bạn có thể suy ngẫm kĩ hơn theo hướng đó.

Cá nhân mình cho rằng, khi bản thân quá yếu đuối, chúng ta sẽ bỏ lỡ và phải hối tiếc rất nhiều điều.

Chúc bạn mạnh mẽ để giúp bản thân tốt hơn.

Trả lời

Chào bạn, bạn yếu đuối về thể chất hay tinh thần vậy?

Nếu về thể chất, bạn có thể tập luyện và cải thiện chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng.

Còn về tinh thần, bạn có thể đang thiếu mục đích sống, hoặc môi trường sống hiện nay của bạn đang tác động đến bạn. Bạn có thể suy ngẫm kĩ hơn theo hướng đó.

Cá nhân mình cho rằng, khi bản thân quá yếu đuối, chúng ta sẽ bỏ lỡ và phải hối tiếc rất nhiều điều.

Chúc bạn mạnh mẽ để giúp bản thân tốt hơn.

viết 1 bức thư gửi cho chính bản thân mình và ghi ra những điều bạn không làm được trong kiếp này và nếu có kiếp sau bạn sẽ muốn như thế nào rồi đốt đi và coi như con người cũ của bạn đã chết và bây giờ hãy là 1 con người mới và làm những điều mà trước đây bạn không làm được bây giờ con người mới của bạn sẽ làm.