Lễ khai giảng nên chọn chủ đề gì ạ.. cho em xin í kiến vs a?

  1. Triết học

 

Từ khóa: 

triết học

Anh nghĩ khai giảng là dịp bắt đầu năm học mới, em có thể chọn những chủ đề mang tính chất tích cực, khuyến học em nhé. 

Chịu khó suy nghĩ thêm một chút để lựa chọn chủ đề cụ thể em nhé.

Trả lời

Anh nghĩ khai giảng là dịp bắt đầu năm học mới, em có thể chọn những chủ đề mang tính chất tích cực, khuyến học em nhé. 

Chịu khó suy nghĩ thêm một chút để lựa chọn chủ đề cụ thể em nhé.