Lịch sử thế giới sẽ thay đổi như thế nào, nếu TQ có thể chuyển sang chế độ quân chủ lập hiến sớm hơn?

  1. Lịch sử

Nếu TQ có thể chuyển từ quân chủ chuyên chế sang chế độ quân chủ lập hiến, trước hoặc ít nhất là cùng thời điểm với nước Anh (sau cuộc chiến hoa Hồng) thì lịch sử thế giới sẽ thay đổi như thế nào ?

939344AE-3A23-484A-B4CA-125B7D78C01A


Từ khóa: 

lịch sử

Trung Quốc sẽ không còn là Trung Quốc nếu nó không được thống nhất bởi 1 vị vua duy nhất, một vị lãnh tụ duy nhất. Đơn giản vì đó là một đất nước quá rộng lớn, quá nhiều nhân tài, quá nhiều chủng tộc, và trên hết là thứ đoàn kết họ lại với nhau quá dễ dàng bị bẻ gãy. Giống với cách nước Anh "quân chủ lập hiến" bạn nói hình thành, sức mạnh của đạn pháo và ý chí sắt đá của Cromwell! Nước Đức, bởi triết lý sắt và máu. Nước Nga, bởi những vị bạo quân. Có thể nói kể từ khoảnh khắc Doanh Chính thống nhất Lục quốc, sức mạnh vũ lực là thứ tạo ra Trung Quốc và định hình quốc gia đó vĩnh viễn, và ngai vàng hoàng đế tôn quý sau cùng cũng chỉ dành cho 1 người!

Trả lời

Trung Quốc sẽ không còn là Trung Quốc nếu nó không được thống nhất bởi 1 vị vua duy nhất, một vị lãnh tụ duy nhất. Đơn giản vì đó là một đất nước quá rộng lớn, quá nhiều nhân tài, quá nhiều chủng tộc, và trên hết là thứ đoàn kết họ lại với nhau quá dễ dàng bị bẻ gãy. Giống với cách nước Anh "quân chủ lập hiến" bạn nói hình thành, sức mạnh của đạn pháo và ý chí sắt đá của Cromwell! Nước Đức, bởi triết lý sắt và máu. Nước Nga, bởi những vị bạo quân. Có thể nói kể từ khoảnh khắc Doanh Chính thống nhất Lục quốc, sức mạnh vũ lực là thứ tạo ra Trung Quốc và định hình quốc gia đó vĩnh viễn, và ngai vàng hoàng đế tôn quý sau cùng cũng chỉ dành cho 1 người!