Liên minh châu Âu có bao nhiêu thành viên?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Liên minh Châu Âu gồm 27 thành viên
Trả lời
Liên minh Châu Âu gồm 27 thành viên