Công thức hoá học của Thuỷ tinh lỏng - Silicate

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Công thức hóa học : Na2SiO3 , mNa2O. nSiO2.
Trả lời
Công thức hóa học : Na2SiO3 , mNa2O. nSiO2.