Vấn đề việc làm của ngành học này có quá khó khăn trong xã hội hiện nay không?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Có rất nhiều sinh viên là cựu học sinh ngành văn học trường đại học khoa học xã hội và nhân văn giữ những chức vụ cao trong quốc hội, trong những cơ quan cấp cao, trong những tòa soạn lớn. Chính vì vậy, có thể thấy vấn đề việc làm của sinh viên ngành văn học không hề quá khó khăn so với các ngàng học khác, những trường học khác. Quan trọng là thực lực, kiến thức mà sinh viên trau dồi được trong quá trình học tập và khả năng ứng dụng thực tiễn trong quá trình làm việc của sinh viên ấy. Nghề nghiệp không bao giờ khắt khe với những người thực sự có tài dù ở bất kì lĩnh vực nào.
Trả lời
Có rất nhiều sinh viên là cựu học sinh ngành văn học trường đại học khoa học xã hội và nhân văn giữ những chức vụ cao trong quốc hội, trong những cơ quan cấp cao, trong những tòa soạn lớn. Chính vì vậy, có thể thấy vấn đề việc làm của sinh viên ngành văn học không hề quá khó khăn so với các ngàng học khác, những trường học khác. Quan trọng là thực lực, kiến thức mà sinh viên trau dồi được trong quá trình học tập và khả năng ứng dụng thực tiễn trong quá trình làm việc của sinh viên ấy. Nghề nghiệp không bao giờ khắt khe với những người thực sự có tài dù ở bất kì lĩnh vực nào.