Liệu bao giờ con người có thể đổ bộ lên sao Hỏa?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Sao Hỏa cách mặt trời 228 triệu km và cách trái đất khoảng 78 triệu km. Theo dự kiến hợp tác Mỹ-Nga thì tới năm 2015, con người sẽ có thể đặt chân lên bề mặt sao Hỏa. Vì sao Hỏa phải mất 687 ngày mới quay hết một vòng quanh mặt trời cho nên phải mất 2 năm 50 ngày mới có một lần trải đất và sao Hỏa gần nhau nhất. Một ngày trên sao Hỏa chỉ dài hơn 41 phút so với một ngày trên trái đất. Ban ngày trên sao Hỏa rất ấm áp (20-30°C) nhưng về đêm lại giá lạnh (có thể tới -80oC). Đáng buồn là không khí trên sao Hỏa chứa đến 95% là khí các bô-níc còn oxy thì lại chỉ có khoảng 0,01% (!). Các dòng sông trên sao Hỏa đều cạn khô nhưng người ta tin rằng vẫn có thể có nước nếu khoan sâu xuống.
Trả lời
Sao Hỏa cách mặt trời 228 triệu km và cách trái đất khoảng 78 triệu km. Theo dự kiến hợp tác Mỹ-Nga thì tới năm 2015, con người sẽ có thể đặt chân lên bề mặt sao Hỏa. Vì sao Hỏa phải mất 687 ngày mới quay hết một vòng quanh mặt trời cho nên phải mất 2 năm 50 ngày mới có một lần trải đất và sao Hỏa gần nhau nhất. Một ngày trên sao Hỏa chỉ dài hơn 41 phút so với một ngày trên trái đất. Ban ngày trên sao Hỏa rất ấm áp (20-30°C) nhưng về đêm lại giá lạnh (có thể tới -80oC). Đáng buồn là không khí trên sao Hỏa chứa đến 95% là khí các bô-níc còn oxy thì lại chỉ có khoảng 0,01% (!). Các dòng sông trên sao Hỏa đều cạn khô nhưng người ta tin rằng vẫn có thể có nước nếu khoan sâu xuống.