Loài rắn có nọc độc nguy hiểm nhất tại châu Á?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Bạn có thể vào bảng LD50 của SnakeDatabase để xem thêm.

Trả lời

Bạn có thể vào bảng LD50 của SnakeDatabase để xem thêm.

Rắn biển nếu ở dưới nước và nhóm rắn cạp nong, cạp nia nếu ở trên cạn.

Rắn Biển
Mình đang hỏi ở châu Á, và theo các bảng xếp hạng mình có tìm hiểu gần đây nhất thì k phải rắn biển. Nên mình thắc mắc ạ.