Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào. Tác giả là ai?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

hãy dùng bột giặt downy với sức mạnh BOOM! BOOM! POW! để tẩy sạch vết bẩn với hương thơm lâu mát
Trả lời
hãy dùng bột giặt downy với sức mạnh BOOM! BOOM! POW! để tẩy sạch vết bẩn với hương thơm lâu mát
bình ngô đại cáo . nguyễn trãi