Lỗi Relay access denied khi gửi mail bằng gmail?

  1. Công nghệ thông tin

Cho mình hỏi lỗi này phải sửa như thế nào vậy? Mình chắc chắn địa chỉ mail mình gửi đi là đúng nhưng lại bị lỗi này là sao nhỉ? Mình đã tìm hiểu trên google rồi nhưng mọi người toàn code gì đó mình không hiểu được :((. Mong được giúp đỡ.

2019-04-12_LI
Từ khóa: 

gmail

,

lỗi gửi mail

,

công nghệ thông tin

Lỗi này thông thường là do cấu hình mail client không đúng, khiến server mail của bạn không chấp nhận mail từ mail client của bạn. Cái địa chỉ người gửi của bạn đang là địa chỉ được login gmail hay sao? Có phải login qua SMTP không?

Nếu không phải lỗi trên thì có vẻ là do mail server của người nhận từ chối, do nghi ngờ spam hoặc DDOS. Cho hỏi là địa chỉ người nhận có đuôi là `@gmail.com` hay là gì? Có một cách check là bạn tạo một tài khoản mail hoàn toàn mới, bằng một dịch vụ mail khác gmail, rồi gửi một email đơn giản. Xem thử có gửi được không?

Tất nhiên, không loại trừ trường hợp là email người nhận không tồn tại hoặc mail server của người nhận không còn.

Trả lời

Lỗi này thông thường là do cấu hình mail client không đúng, khiến server mail của bạn không chấp nhận mail từ mail client của bạn. Cái địa chỉ người gửi của bạn đang là địa chỉ được login gmail hay sao? Có phải login qua SMTP không?

Nếu không phải lỗi trên thì có vẻ là do mail server của người nhận từ chối, do nghi ngờ spam hoặc DDOS. Cho hỏi là địa chỉ người nhận có đuôi là `@gmail.com` hay là gì? Có một cách check là bạn tạo một tài khoản mail hoàn toàn mới, bằng một dịch vụ mail khác gmail, rồi gửi một email đơn giản. Xem thử có gửi được không?

Tất nhiên, không loại trừ trường hợp là email người nhận không tồn tại hoặc mail server của người nhận không còn.