Lợi thế của sinh viên khi học nghành Việt Nam học là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

-Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức về Việt Nam, chuyên sâu về Lịch Sử, văn hóa, chính trị, tư tưởng, tôn giáo, ngôn ngữ. -Ngoài ra sinh viên còn được rèn luyện kĩ năng sử dụng tiếng việt, kỹ năng dạy tiếng, biên – phiên dịch, trang bị thêm kiến thức nghiệm vụ du lịch, văn phòng, báo chí. Đây sẽ là cầu nối quan trọng trong quan hệ quốc tế, giao tiếp xã hội và công tác chuyên môn, kỹ năng dạy tiếng, kỹ năng giao tiếp ứng xử. -Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể ở các ở vị trí như: +Làm việc tại các cơ quan nghiên cứu và quản lí văn hóa, các tổ chức văn hóa, chính trị, xã hội giáo dục, khoa học, các tổ chức nước ngoài ... +Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng có nghành Việt Nam học hoặc dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. +Làm việc trong các cơ quan báo chí, truyền hình hoặc truyền thông, tổ chức sự kiện.
Trả lời
-Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức về Việt Nam, chuyên sâu về Lịch Sử, văn hóa, chính trị, tư tưởng, tôn giáo, ngôn ngữ. -Ngoài ra sinh viên còn được rèn luyện kĩ năng sử dụng tiếng việt, kỹ năng dạy tiếng, biên – phiên dịch, trang bị thêm kiến thức nghiệm vụ du lịch, văn phòng, báo chí. Đây sẽ là cầu nối quan trọng trong quan hệ quốc tế, giao tiếp xã hội và công tác chuyên môn, kỹ năng dạy tiếng, kỹ năng giao tiếp ứng xử. -Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể ở các ở vị trí như: +Làm việc tại các cơ quan nghiên cứu và quản lí văn hóa, các tổ chức văn hóa, chính trị, xã hội giáo dục, khoa học, các tổ chức nước ngoài ... +Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng có nghành Việt Nam học hoặc dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. +Làm việc trong các cơ quan báo chí, truyền hình hoặc truyền thông, tổ chức sự kiện.