Lúc buồn bạn thích nghe nhạc vui hay nhạc buồn Có?

Có người nói lúc buồn nên nghe nhạc vui để đỡ buồn nhưng có đỡ nổi không? Hay nên nghe nhạc vui
Từ khóa: Tâm lý học

Mình mà buồn thì mình chả còn tâm trạng đâu mà nghe nhạc....

Trả lời

Mình mà buồn thì mình chả còn tâm trạng đâu mà nghe nhạc....

Lúc buồn thì có nghe nhạc vui thì nó vẫn z nhưng có khi nó sẽ tệ hơn