Thiếu người tham gia khi tổ chức sự kiện thì phải làm gì ạ?

Thiếu người tham gia khi tổ chức sự kiện thì phải làm gì ạ?

Từ khóa: Xã hội

Bạn có thể nêu tình huống cụ thể được không?

Thường những sự kiện mình làm, mình người tham gia ít là do truyền thông chưa tốt. Bên cạnh đó, còn có thể do 1 số lí do:

- Thời gian tổ chức

- Nội dung chương trình chưa cuốn hút

- Địa điểm tổ chức

Còn nhiều lí do khác nữa, bạn cần tìm ra lí do gây nên việc ít người tham gia, rồi từ đó xác định cách giải quyết nhé.

Trả lời

Bạn có thể nêu tình huống cụ thể được không?

Thường những sự kiện mình làm, mình người tham gia ít là do truyền thông chưa tốt. Bên cạnh đó, còn có thể do 1 số lí do:

- Thời gian tổ chức

- Nội dung chương trình chưa cuốn hút

- Địa điểm tổ chức

Còn nhiều lí do khác nữa, bạn cần tìm ra lí do gây nên việc ít người tham gia, rồi từ đó xác định cách giải quyết nhé.