Dùm hay giùm là đúng chính tả?

 1. Xã hội

Đố bạn, từ nào viết đúng chính tả tiếng Việt: dùm hay giùm ?

Nghĩa:

 • giúp, hộ
 • giúp, đỡ cho (không ăn tiền công)

Ví Dụ:

 • nhờ làm ~
 • giúp ~
 • nói ~ cho
 • xách ~
 • viết ~
 • chuyển ~ bức thư
 • ...
Từ khóa: 

chính tả

,

xã hội

"Giùm" là đúng chính tả! "Dùm" là ngữ địa phương.
Trả lời
"Giùm" là đúng chính tả! "Dùm" là ngữ địa phương.
Giùm
Giùm đúng
Giùm
Giùm
Giùm là đúng nhé
giùm
giùm

Cảm ơn các bạn đã tham gia trả lời câu đố về chính tả tiếng Việt.

Câu Trả Lời : 

 • giùm : là từ viết đúng chính tả tiếng Việt
 • dùm : không có từ dùm trong tự điển tiếng Việt