Con gà có tổng bao nhiêu cái lông gà 🐒?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Nhổ từng cái lông ngồi đếm là biết hà
Trả lời
Nhổ từng cái lông ngồi đếm là biết hà