Bạn có muốn được nổi tiếng không?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Nếu có, bạn muốn nổi tiếng theo cách nào?

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay